` `

Disclaimer

  Disclaimer

  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  De content is door B-style & Flex-i-Trans BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch B-style & Flex-i-Trans BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  B-style & Flex-i-Trans BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar verwezen wordt.

  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

  Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.